Wordt u als bedrijfsleider of HR-verantwoordelijke geconfronteerd met een of meerdere ontslagen? U kan medewerkers die het bedrijf moeten verlaten een outplacementprogramma voorstellen. Indien de medewerker ouder dan 45 jaar is en minsten een jaar anciënniteit heeft, is dit zelfs verplicht.

Het recht op outplacement werd aanzienlijk uitgebreid. Sinds 1 januari 2014 voorziet de wet een uitbreiding inzake de beroepsmatige herindeling.
De werknemers waarvan de opzegtermijn op z’n minst 30 weken bedraagt (of een evenwaardige contractbreukvergoeding) zullen recht hebben op een outplacement, om het even wat hun leeftijd is.
Deze nieuwe reglementering wordt de nieuwe algemene regel.

De bestaande reglementering (CAO 82) zal van aanvullende aard zijn. Deze aanvullende reglementering zal slechts worden toegepast indien de werknemer van 45 jaar oud geen recht heeft op een opzegtermijn (of een overeenstemmende vergoeding) van 30 weken.
Indien de werknemer geen recht heeft op de reglementering, zal men moeten nagaan of uw medewerker minstens 45 jaar oud is en één jaar anciënniteit heeft. In dat geval zal de betreffende werknemer nog recht hebben op outplacement gezien het CAO nr 82 dan van toepassing blijft.


Ad Hoc Concept stelt u formules op maat voor, die de kandidaten tijdens alle fases wegwijs maken en begeleiden. Onze opgeleide en gecertificeerde consulenten helpen hen (opnieuw) werk te vinden overeenkomstig hun wensen, vaardigheden en de realiteit van de arbeidsmarkt. Onze gepersonaliseerde trajecten omhelzen alle aspecten van outplacement, gaande van het diagnosticeren tot het uitvoeren van aangepaste acties:

Het diagnosticeren laat de kandidaat toe:

  • het proces te begrijpen alsook de human resources en technieken die ter beschikking worden gesteld in het kader van de missie;
  • een beter zicht te krijgen op zijn persoonlijkheid, vaardigheden, motivatie en aandachtspunten;
  • zijn persoonlijke verwachtingen te bepalen in zijn zoektocht naar werk.

Het onderzoek naar de persoonlijkheid van de kandidaat en de feedback hierover gebeurt door gecertificeerde consulenten die hiervoor werden opgeleid. Tijdens de actiefase geniet de kandidaat van een persoonlijk traject:

  • afgewisseld met workshops, begeleide taken, rondetafelgesprekken, informatiesessies, individuele gesprekken;
  • en kan hij zijn professioneel project (her)definiëren, zijn persoonlijke communicatiestrategie alsook zijn cv uitwerken en een analyse maken van de markt en de beslissers tot wie hij zich zal richten.

Het gaat hierbij over meer dan een eenvoudige begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job. Deze aanpak omvat ook :

  • een psychologische en morele ondersteuning
  • de realisatie van een persoonlijke balans
  • een analyse en advies inzake de heroriëntering van de carriëre
  • Vul ons formulier hier in.